متقاضی گرامی شما می بایست در این مرحله حتما دو برگه درون فایل زیر را بر روی کاغذ A4  پرینت بگیرید .

در غیر اینصورت در روند اجرای طرح دچار مشکل خواهید شد .

پس از پرینت ، کد رهگیری و مشخصات فردی خود را بر روی برگه یادداشت و توضیحات را با دقت مطالعه کنید .

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید .